DIMITE JOSÉ BADA, PRESIDENT D’O CONSELLO SUPERIOR D’AS LUENGAS D’ARAGÓN

Tamién ha dimitiu a vicepresidenta. Totz dos continarán como consellers, denunciando l'ature d'o desembolique d'a lei de luengas

O president d’o Consello Superior d’as Luengas d’Aragón ha feito publica a suya dimisión, asinas como la d’a vicepresidenta, María Antonia Martín Zorraquino, por entender que a situgación d’a lei de luengas ye en un punto insostenible. O president salient continará como conseller en a institución. Bada acusa a o gubierno de tener a lei de luengas en un limbo legal, por no haber-se desembolicau ni cumpliu dende a suya aprebación en 2009.

Amás, o gubierno de Luisa Fernanda Rudi anunció que modificaría a lei, pero encara no ha feito garra trango en ixe sendito, por o que ni a lei ya aprebada se fa cumplir, ni se modifican os aspectos que o nuevo gubierno d’o PP-PAR quiere cambear.

A dimisión d’os dos cargos, que han chustificau en una carta ubierta, ha estau presentada a la resta de consellers y no a lo gubierno, con qui denuncian no tener canals ubiertas de comunicación. O Consello contina exercendo como tal, por a suya labor desintresada y sin coste economico, encara que creyen que s’ha perdiu una oportunidat ta dignificar l’emplego d’as luengas propias d’o país.

Fuente: http://www.arredol.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario