TOPO X4. TOPONIMIA MENOR EN ARAGONÉS (1)


 

FIN D'OS CURSOS D'ARAGONÉS 2022-2023 EN LIGALLO DE FABLANS

Ya somos rematando os examens y de hue en ueito se rematan os cursos d'aragonés 2022-2023 d'o Ligallo de Fablans. Cal estar atento a l'inicio d'os nuevos cursos en octubre. Gracias a totas e toz.
 

CONIELLO CON CHICOLATE

 
XXXVII BAIXADA D'AS NABATAS. RÍO ZINCA. MAYO 2023

Os nuestros amigos de l'Asociación de Nabateros de Sobrarbe han preparau a XXXVII Baixada d'as nabatas (19, 20 e 21 de mayo). Mayo, mayo..., ixo mesmo, que cal que baixe mayenco por a Zinca. Asinas que cal que pleva u caiga buen nevazo.

Posición de Ligallo de Fablans de l’Aragonés sobre a nueva norma grafica d’a luenga aragonesa (acuerdo normativo 2/2023 de 3 d’abril), transmitito a ra dirección de Politica Lingüstica o 27 d’abril n´as chornadas de consulta con asociacions que organizó a DGA.

En primeras agradeixer a ra Dirección Cheneral de Politica Lingüística, e concretament a o suyo Director Cheneral, Don Ignacio López Susín, por a important esfugada realizata a ro largo d‘istos años en os que ye estato a o frent d‘ista institución, por a fayena feita en a promoción, empente, reconoiximiento e dignificación d’a luenga aragonesa en o contexto actual d’a sociedat aragonesa. Igualment valuramos muito positivament o proceso de consulta acometito dende ra Dirección Cheneral, ta valurar l’aprebación d’as nuevas normas graficas de l’aragonés.

Ligallo de Fablans de l’Aragonés acatará aplicando ra nueva normativa grafica d’a luenga aragonesa aprebata por l‘Academia d’as Luenga d’Aragón en a suya resolución (Acuerdo normativo 2/2023, de 3 d’Abril), de forma progresiva a partir d’o venién 10 de Mayo, inte que dentrará en vigor, dezaga d’a suya publicación en o Boletin Oficial d ́Aragón (BOA). Instamos a ras institucions aragonesas involucratas: Academia y Gubierno d ́Aragón, a cooperar ta facilitar o proceso, e que iste feito historico suceda antis con antis. D’atra man nos femos firme cargo d’a important esfugada e treballo realizato en l’Academia con l’aprebación d’ista grafía, asinas como d’os votos partilculars. En tot caso, Ligallo de Fablans de l ́Aragonés a tot trance acatará aplicando a norma legal de rango superior que sía vichén en cada inte.

Finalment consideramos, que ye menister avanzar t‘aconseguir recuperar o conseso dentro d’o movimiento en esfensa e recuperación d’a luenga aragonesa. Instamos a tota ra comunidat de fablans, asociacions, entidaz e institucions responsables, ta o dialogo y entendimiento ta lograr iste obchetivo, e treballar toz e totas a-ixena por l’aragonés.

Guillén Forcada. Presidén de Ligallo de Fablans de l’Aragonés

PESTIÑOS