CAFE-CHARRADA EN UESCA: "LIBROS EN ARAGONES"
Iste domingo, 3 de Chunio, en o Parque bar de Uesca, a chen d'o Consello d’a Fabla Aragonesa contina os suyos cafes-charradas en aragonés, ista begada aintro d’a XXIX Feria d’o Libro.
O tema: " Libros en aragonés".

Enfilará o zinqueno café-charrada Chusé Inazio Nabarro.

Amana-te-ne á ascuitar e á charrar.

Día 3 de Chunio, Domingo
A ras 17 horas en o Parque bar de Uesca.

Fuente: Facebook de Consello d.F.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario