FERIA D'O LIBRO DE UESCA

Presentazión de libros en aragonés de publicazions d’o consello d’a fabla aragonesa en a feria d’o libro de uesca (4-13 de chunio de 2010, Parque “Miguel Serbeto”)

-Díya 7 de chunio, lunes, 20,30 oras.
A bida en a montaña, de Lorenzo Cebollero Ciprés
¿Per qué plloran las estrelas?, d’Antón Collada
-Díya 13 de chunio, domingo, 12,30 oras.
Cronicas d’Ardanau, de Santiago Román Ledo
Querenzias, de Chesús Aranda

Atras autibidaz en a feria d’o libro de uesca (en relazión con a literatura en aragonés)
-Zelebrazión d’o 100 cabo d’año d’o naximiento de Chuana Coscujuela: • letura integra d’a suya nobela A lueca (a istoria d’una mozeta d’o Semontano). Días miércols, 9 de chunio, e chuebes, 10 de chunio, de 19,30 a 21,30 d’a tardada. I puede partizipar cualsiquiera que deseye leyer.
-Rezital poetico en aragonés, remerando en espezial á Rosario Ustáriz e á Nieus-Luzía Dueso, que nos dixoron fa pocos meses. Díya domingo, 13 de chunio, 13 oras. atras autibidaz en a feria d’o libro de uesca.

Fuente: www.aaescritores.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario