"O FUEGO QUE NUNCA NO S'AMORTA" DE ZESAR BIEC ARBUES

Ista primabera se ye publicata a obra O fuego que nunca no s’amorta, de Zésar Biec. Fa ro lumero nueu de a coleuzión “O Gua” e estió ganadera de ro VII premio que leba ro mesmo nombre de ra colezión, empentato por o Consello d’a Fabla Aragonesa. Zésar Biec ye abezato á creyar narrazions ta publico infantil e chobenil dende fa una decada. Entre a suyas obras destaca Un puesto en a pantalla (1995), premiata con o premio “O Gua” d’ixa añada, Abenta-las ta la mar ( 2001 ), en colaborazión con Cristina Laguarta, u A selba menazata ( 2002 ), en colaborazión con Sarvisé e Ibarz. Con a narrazión curta Augua de bida, publicata en o libro coleutibo Capiscol (2008) ha feito a suya primera creyazión ta un publico adulto.
En ista obra mos trobamos á un onso como protagonista de o rilato, presén de contino en o fundo coleutibo cultural de l’Alto Aragón y, en istos intes, un icono de a nuestra esboldregata cultura.

1. L’onso en a cultura altoaragonesa
Os onsos han estato abitadors de a nuestra tierra e han chenerato un ambito cultural. A casa reyal aragonesa ya yera abezata á cazatas d’onsos, e asinas se conta d’Alifonso I. Iste rei marchaba de cazata por a bal d’Echo e tenió que estar esfendito por os pastors de as zarpas de os onsos chesos. Iste feito enreliga á ista billa con o rei e con o suyo escudo, en do amanexe un onso en luita con un guerrero. Ista iconografía cheneró dimpués a liyenda de l’ombre l’onset.
A ilesia contempló tamién a suya presenzia. San Úrbez tenió que beyer-se-las con una onsa, e en os santuarios de Matidero e Pineta os gozos á ras respeutibas bírchens mos charran d’ers. O escultor romanico.................................

Articulo completo en: Asociacion Aragonesa de escritores

Fuente: www.aaescritores.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario