CABO DE CURSO D’ARAGONÉS DE BOIRA, LIGALLO DE FABLANS DE ZINCO BILLAS

Iste sábado, diya 22 de chunio, Boira-Ligallo de Fablans de Zinco Billas femos borina, en Longás y Lobera d’Onsella,  ta toz os escolanos de os cursos d'aragonés que s’han feito ista añada en a redolada, en Uncastiello, en Sos d'o Rei Catolico, en Luesia, en Exeya d'os Caballers e en Pinsoro.

-13.00 Besita por o lugar de Longás.
-14.00 Chenta en Longás.
-16.00 Traslau a Lobera d’Onsella.
-16.30 Entrega de diplomas a l'alumnalla.
-17.00 Charradeta en aragonés «a guerra de sucesión en as Zinco Billas» por Miguel Martinez Tomey.
-20.00 Trobada en a plana d’a ermita de San Chuan.
-20.15 Brenda zena.
-22.00 Puyada con mosica a o puesto an se fa “o paso de l'erniau”.

Tamién se puede amanar-bi toz os que lis agane.

Mauricio Delgado
Boira-Ligallo de Fablans de Zinco Billas

No hay comentarios:

Publicar un comentario