LITERATURA EN LENGUA ARAGONESA, XII SIGLOS DE HISTORIA.

Atra vegada torno a meter-me en contacto con vusatros ta informar-os que Ligallo de Fablans de Zaragoza fa un curso de Literatura en a Universidad Popular.

O nombre d'o curso ye: LITERATURA EN LENGUA ARAGONESA, XII SIGLOS DE HISTORIA.

Se ferá d' octubre a chunio totz os miercols de 20:00-21:30.
Puesto: Siede Universidad Popular de Zaragoza
Pre: 48€; Pre bonificau:36€.

Ista anyada puetz fer a preinscripción e inscripción dende o tuyo ordenador, dende a pachina
web: http://www.zaragoza.es

Tamién puetz amanar-te a la siede de l'Universidad Popular (carrera Cortesías, nº1 - 50071 Zaragoza . Tel: 976 203 299 - 976 724 926, Fax: 976 391 522. upz@zaragoza.es) ta fer a preincripción.

Os diyas de preinscripción son dende o 9 de setiembre dica o 14 (por internet) y en a siede de l'Universidad Popular os diyas 9,10,13 y 14 de septiembre, en horario de 10:00 a 13:00 y de 7:00 a 20:00 (excepto o viernes 10, soque de maitins).
Formalización de matricula: 16,17,18,19,20 y 21 de septiembre, dende a pachina web d'a Universidad Popular, o en a siede de l'UPZ.

Mas información d’o curso

Marta Casamayor
Secretaria de Fablans de Zaragoza

No hay comentarios:

Publicar un comentario