A CRITICA YE MENESTER, PERO NO YE ALAZET

En o zaguer post comentaba a gran distanzia entre os estudios de corpus de l'aragonés (replegas, documentos istoricos...) y o poco que s'eba reflesionau dende ixe corpus. Prenzipiaba esposando a grans rasgos o desembolique d'un atra teoría, fisica, a d'a grabedá, y beniba a dezir que, dimpués de n obserbazions, a la fin se desembolicó una teoría a aplicar a la resta d'obserbazions.

A esferenzia entre o desembolique d'ista atra teoría y o estudio de l'aragonés ye que, dimpués de 40 añadas, nos continamos zentrando en a replega de corpus baxo o esprito romantico que pilla o lema ''l'aragonés, luenga a descubrir'', y pocos estudiosos s'han adedicau a la reflesión dende ixe corpus.


En iste post entraré en as posturas que se pillan tocán a ixas teorizazions, que troban un antedezedén en a Gramatica d'a Luenga Aragonesa de Francho Nagore (feita con o poco corpus replegau en ixos tiempos), pero ta ixo, primero i tornaré a ficar as posturas que s'han preso tocán a la teoría d'a grabedá ta dimpués fer o paralelismo.

Una begada formulada a teoría d'a grabedá, se tornan a fer esperimentazions. Pueden ocurrir tres cosas:

1. Que as nuebas esperimentazions confirmen o dito por a teoría d'a grabedá. Ye dezir, que os cuerpos se atrayen con una fuerza direutamén proporzional a las suyas masas y inbersamén proporzional a o cuadrau d'a distanzia que los desepara.

2. Que as nuebas esperimentazions no s'achusten de tot a o que deziba a teoría, calendo allora chiquez retoques u matizes en a teoría inizial. En o caso d'a grabedá, isto pasa si se forachita a famosa mazana de Newton no dende un mazanero, sino dende a Torre de Pisa (u más encara, dende o Burj Khalifa): cal adibir a la formula un nuebo sumando que represente a disminuzión d'a fuerza motibada por o coefizién de rozamiento de l'aire.

3. Que as nuebas esperimentazions contradigan de tot a teoría, abendo-la de cambear. Isto pasó con o perihelio de Mercurio, que o suyo mobimiento no se podeba esplanicar dende a grabedá, y tamién con os mobimientos de particlas sozatomicas. Aparixioron allora dos nuebas teorías: a d'a relatibidá, que antimás d'esplanicar................


Fuente: http://estricalla.blogspot.com.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario