PRESENTAZIÓN EN ZARAGOZA DE DOS LIBROS EN ARAGONÉS

O día 20 de setiembre, chuebes, a ras 20 oras, se ferá en a Librería Cálamo (Plaza de San Francisco, Zaragoza) a presentazión de dos d'as zagueras publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa:

“200 escritors en aragonés en 200 Fuellas (1978-2010)”,
[edizión e triga de F.Nagore]


“Resoluzions e informes (2000-2011)”,
d'o Consello Asesor de l'Aragonés.

Partiziparán en l'auto Chusé Inazio Nabarro, Presidén d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, e Francho Nagore, encargato de publicazions.

Quedaz toz combidatos.

Fuente: Facebook d'o C.F.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario