XVI BORINA POR L'ARAGONÉS

Iste benién día 30 de mayo, d’a mesma traza que lebamos fendo dende fa una ripa d’añadas, feremos a XVI Borina por l’Aragones. En ista ocasión marchamos ta ro bar A Flama (C/ Mayor 53, 50.001 Zaragoza) ta achuntar-nos e pasar una nuei an que l’aragonés será o más importán, ye que ista nuei ye una d’as poquetas que bi'n ha en Zaragoza ta que faigamos pachas toz os amigos d’ista maltratata lengua.

Organizata de conchunta entre as asoziazions Nogará-Religada e Fablans Zaragoza, a borina ye ubierta ta cualsiquiera que quiera amanar-se-ie, asinas que dende as 21:00 oras seremos en A Flama, an podrez esfruitar de mosica en aragonés, mercar en as botigas as zagueras nobedaz en chambretas, libros e pegallos, informar-tos d’as autibidaz que se son fendo en as asoziazions, e, prou que sí, aprobeitar ta fer un bocau chentando os pinchos e tapas que s’abrán parato espezialmén ta ista enchaquia por as asoziazions asinas como crêpes, birollas, batius, entropans, etc, que ufre A Flama en a suya carta. E tampoco no tos perdaz a suyas diferens bieras de gran calidá!!.


Animar-tos-ie, y beniz-tos-ne a refirmar l'aragonés!

Antonio Brosed
Redazión d'o blog

No hay comentarios:

Publicar un comentario