TROBADA DE CHARRADORS D'ARAGONES EN AS ZINCO BILLAS

O diya 21 de chunio de 2014 nos achuntaremos ta fer a primera trobada de charradors d'aragonés en a comarca de Zinco Billas en o lugar de Uncastillo.

Tamien aprobeitaremos ta zelebrar o cabo curso d'os cursos d´aragonés feitos por Boira Ligallo Zinco Billas.

Uncastiello chunto con as localidaz de Sos d'o Rei Catolico, Exeya d'o Caballers, Sadaba y Tauste, ye uno d'os lugars que dan o suyo nombre a la comarca d´as Zinco Billas.
En 1966, declaroron Uncastiello Conchunto Historico-Artistico, por a importanzia d'os suyos molimentos romanicos, d'os mas importants d'Aragón.

Iste ye o programa ta o 21 de chunio en Uncastiello:

-10:00-10:30 Trobada en a tabierna forjo de Uncastiello (Plaza de l´Ordinario, 8), ta fer un café u capilé. (Podez aparcar os autos a la dentrada d'o lugar que bi ha un bago bien majo e prou gran).
-11:00 Besita menada por as carreras d'o lugar: beyeremos a chudería, os diferens bicos, ilesias d'o erenzio romanico e gotico, palazio renazentista, o pozo de chelo, a loncha meyebal…
-12:30 Besita ta la Conserbera d'o Prepirineo, do tastaremos patés bechetals y licors artesanals.
-13:30 Continaremos a besita por o lugar dica o restaurán L'Alberde Peña Ayllon.
-14:00 Lifara en o restaurán L'Alberde Peña Ayllón (nos pararán chenta tradizional aragonesa con pre de 12 euros con tot incluyito.)
-17:00 Charrada en o salón de plenos d'o Conzello de Uncastiello a cargo de Jorge Marqueta: Os simbolos e identidaz d'Aragón.

A continazión entrega de diplomas a os alumnos d'o curso d'aragonés de Boira Zinco Billas (Exeya, Pinsoro, Uncastiello).

Escansaremos un ratet ta fer-nos un frixen, un polo u una cucladeta en bella mosquera

-19:30 Puyada ta o castiello e besita opzional (cal pagar 2 euros)
-22:00 Zena en A Tabierna De Moe: (nos farán cualcosa sobrebuena a un pre d'arredol 10 euros)
-00:00 Borina aragonesa en A Taberna De Moe con mosica y gaitas.

Aguardamos que o programa bos cuaque!

Sez toz biembenitos ta las Zinco Billas!


Fuente: facebook.com/boira.ligallozincobillas

No hay comentarios:

Publicar un comentario