CAFE-CHARRADA EN UESCA: "MESACHES"

Iste domingo, 24 de febrero, en a Bierería Connemara de Uesca, a chen d'o Consello d’a Fabla Aragonesa continan con as suyas cafes-charradas en aragonés.

O tema: "Mesaches", premio de nobela "Ziudá de Balbastro", 2012

Enfilará ra charrada Chusé Inazio Nabarro

Amana-te-ne á ascuitar e á charrar.

Día 24 de febrero, domingo.
A ras 17 horas en a Bierería Connemara, carrera Benabarre nº1, Uesca

Fuente: Facebook de Consello d.F.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario