A DIBERSIDÁ LINGÜISTICA ARAGONESA, PRESÉN EN EXPOLANGUES, ESPOSIZIÓN D’AS LUENGAS E AS CULTURAS DE PARÍS

A dibersidá lingüistica aragonesa, presén en A luenga aragonesa ye estata, por bez primera, presén en a mayor Feria internazional adedicata á ra dibersidá lingüistica, Expolangues, Esposizión d’as luengas e as culturas, que ha zelebrata ra suya 31 Edizión en París entre o 6 e o 9 de febrero, baxo ro patrozinio d’o Parlamento Europeyo.


Expolangues ye una plataforma ta promober o multilingüismo á trabiés de trobadas, entrecambeos e iniziatibas. O profesor y escritor Chusé Antón Santamaría, miembro de Rolde de Estudios Aragoneses e Consello d’a Fabla Aragonesa, interbino con a ponenzia “Cuarenta añadas d’edizión en aragonés y en catalán d’Aragón”, drento d’a mesa redonda “A racada cultural e as politicas de promozión de luengas minoritarias”, zentrata en as ferramientas ta protecher e promober a dibersidá cultural e lingüistica en Europa, con espezial atenzión á luengas como l’aragonés, euskera, bretón, catalán, corso, gaélico, gallego, mazedonio, oczitano e sardo.

A mesa (amoderata por Günther Dauwen e compuesta por Manuel Bragado, presidén de l’Asoziazión d’Editors en gallego, Carles Torner, direutor d’o Programa sobre Literatura e Cultura catalana, e Chusé Antón Santamaría por REA) estió organizata por o Centre Maurits Coppieters, que en o suyo stand disposó de publicazions en aragonés e catalán d’as editorials Aladrada, Rolde de Estudios Aragoneses, Xordica, Gara d’Edizions, Prames, Consello d’a Fabla Aragonesa, Sociedat de Lingüística Aragonesa e Gubierno d’Aragón.

Más informazión:   
Chusé Antón Santamaría:  685 408 568

Fuente: http://fundaciongaspartorrente.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario