CHARRANDO DE L’ARAGONÉS EN ALAGÓN

Aintro d'a semana cultural d'Alagón se zilebró iste martes a charrada d'Alexandro Muñoz, miembro de Fablans Zaragoza arredol d'a Istoria d'a Luenga Aragonesa.

O zentro zebico Antonio Fernández acubilló á los presens que sintión a charrada alternando aragonés y castellán, prebando que os no aragonesofablans podesen entender os teunizismos propios de a charrada. Ista dondió entre custions zentificas y atras más coloquials.
A estrutura d'a charrada esnabesó por a esmitificazión de l'aragonés, l'orichen de as lenguas romanzes en Europa, a creyazión de l'aragonés, presén u futuro d'a lengua.

Á la fin s'enzetó un rolde de parolas intresán por parti d'o publico.

A partizipazión de Fablans Zaragoza en as primeras chornadas organizadas por o Conzello d'Alagón rematará o benién sabado con a obra de teyatro As cartas d'a lola Bisi en l'Auditorio Monezipal ARCÓN.

Contino ba la entrebista en Radio Alagón de Chan Baos, presidén de Fablans Zaragoza (menuto 2:15) y o propio Alexandro Muñoz (menuto 20:50).


Chuanchu Pérez,
Cordinador d'Animazión y Autibidaz

No hay comentarios:

Publicar un comentario