CAFE-CHARRADA EN UESCA: "OS RETALLES: ¿ENTA DÓ LEBAN A L'AMOSTRANZA Y A RA CULTURA?"


Iste domingo, 29 d'Abril, en o Café de l’Arte de Uesca, a chen d'o Consello d’a Fabla Aragonesa continan as suyas cafes-charradas en aragonés. O tema: "Os retalles: ¿enta dó leban a l'amostranza y a ra cultura?".

Enfilará ra charrada Chusé Inazio Nabarro.

Amana-te-ne á ascuitar e á charrar.

Día 29 d'Abril, Domingo
A ras 17 horas n’o Café de l’Arte, Uesca

Fuente: Facebook de Consello d.F.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario