CURSO D'ARAGONES DE BOIRA ZINCO BILLAS


Dende Boira Zinco Billas nos nimbian a información d’os cursez d’aragonés ta ista añada. Por l’inte tienen paratos os que se ferán en Exeya, anque tamién en son parando en atros lugars d’a redolada como ya han feito atras begadas.

Bi abra uno de primer ran y unatro de segundo. Os dos cursez se ferán en a siede d’o Zentro Zebico d’Exeya d’os Caballers (Paseo del Muro, 22-24) y l’orario ye o mesmo ta os dos, de 20.15 dica ras 22:00. O primer ran, o mayestro estará Francho Marcén, enzeta o diya 2 de Nobiembre. Y o segundo ran o diya 4 de Nobiembre, y o mayestro estará Maurizio Delgado.

Istos cursez se fan en colaborazion con o Conzello d’o lugar.

Más informazión:No hay comentarios:

Publicar un comentario