MAPA D'AMOSTRANZA D'ARAGONÉS 2012-2013

Istos son os datos que he puesto replegar d’amostranza d’aragonés pa iste curso 2012-2013, tanto ensiñanza ofizial, como feita por asoziazions pro aragonés.

-Amostranza d'aragonés en escuelas de l'Alto Aragón: 387 ninos/as. (↑).
 
Lugars: A Espuña, Benás, Bielsa, Biescas, Candarenas, Castilló de Sos, Chaca, Chistén, L’Aínsa, Les Paüls, Pandicosa, Plan, Sallén, Samianigo, San Chuan de Plan, Sarabillo, Sarllé, Saúnc, Senegüé y Tramacastiella.

-Amostranza d'aragonés en asoziacións: 412  alunnos (↑↑, 338 en 2011-2012).(Datos dende berano 2012, dica marzo 2013).
 
-Zaragoza (son mesas tamién as clases de Nogará en Tarazona): 197 escolanos. Asoziazions que han feito cursos: O trango, Universidat, 20 d’abiento, Nogará, Fablans Zaragoza.
-Uesca: 12 escolanos. Consello d’a Fabla Aragonesa.
-Biscarrués (Plana Uesca): 8 escolanos. Consello d’a Fabla Aragonesa.
-Balbastro: 13 escolanos. Purnas Semontano.
-Buera (Semontano Balbastro): 7 escolanos. Chaime Capablo.
-Exeya: (curso de otubre 2012):9 alunnos. Boira Ligallo Zinco Billas.
-Exeya: (berano 2012): 7 alunnos. Boira Ligallo Zinco Billas.
-Exeya, Uncastiello, Sos d’o rei Catolico: (cursos marzo 2013): 25 escolanos. Boira Ligallo Zinco Billas.
-Uncastiello: (berano 2012): 8 alunnos. Boira Ligallo Zinco Billas.
-Luesia: (berano 2012): 9 escolanos. Boira Ligallo Zinco Billas.
-Pinsoro: (berano 2012): 10 escolanos. Boira Ligallo Zinco Billas.
-Monzón: 15 escolanos. As. Cultural Nabata.
-Barzelona: 26 alunnos. Zentro Aragonés Barzelona.
-Chaca, Canfrán, Ansó (Chazetania): 25 escolanos. Espelungué Chazetania.
-Andorra (Andorra- Sierra d’Arcos): 3 alunnos.
-Ixar (Baxo Martín): 5 escolanos. Víctor Guíu.
-L’Aínsa (formazión d’adultos): 11 escolanos. Roberto Serrano.
-Plan (formazión d’adultos): 10 escolanos. Roberto Serrano.
-Samianigo (formazión d’adultos): 12 alunnos. Calibo Alto Galligo.Fuens: Chan Baos (Fablans Zaragoza); Cherardo Callejón (Nogará); Marco Joven, Iris Campos (O Trango); Francho Marcén, Mauricio Delgado (Boira Ligallo Zinco Billas); Yolanda García (Calibo); Espelungué; Universidat Independentista; Asoziazión Cultural 20 d’abiento; Chaime Capablo, Rubén Fernández (Purnas Semontano); Joaquín Palacín; Roberto Serrano; Alberto Lamora (Zentro Aragonés Barzelona); Alberto Gracia (Consello d’a Fabla), Marco Negredo. (Perdón si me dixo beluno).

L’Aragonés en Plana Uesca
https://www.facebook.com/laragones.enplanauesca


No hay comentarios:

Publicar un comentario