29 LUENGAS EN PERIGLO, MADRIT Y PARIS CONTRA AS LUENGAS

Seguntes a UNESCO, en os Estaus francés y espanyol existen un total de 29 luengas en periglo, 26 en o Estau galo y cinco en o espanyol -euskara y gascón son en totz dos-. L’incumplimiento d’a Carta Europea de Luengas Minoritarias mete de manifiesto o nulo intrés de totz dos estaus de fer bella cosa a o respecto, pese que o Parlamento Europeu ha instau recientment a os gubiernos a protecher a diversidat lingüistica europea.


O PP valenciano exiche a la Reyal Academia Espanyola (RAE) que reconoixca o valenciano como luenga no catalana, situando o suyo orichen en l’iberico y no en o latín. O PP aragonés cambea, por medio d’una lei, o nombre de l’aragonés -agora LAPAPYP- y d’o catalán -agora LAPAO-. As ikastolas d’o sud de Nabarra emiten un SOS, afogadas economicament. Mientres s’ataca o modelo d’immersión lingüistica catalán, o ministro d’educación, José Ignacio Wert, evita responder sobre as 120.000 familias que no pueden escolarizar a os suyos fillos en catalán en o País Valenciano. A l’atro costau d’os Pirineus, a o ministro d’Interior francés, o catalán Manuel Valls, le pareixe «inconcebible» a cooficialidat d’o corso, exichida pocas semanas antes por l’Asamblea de Corcega.

Ista chicota colección d’agravios a luengas minoritarias s’ha produciu en menos de dos meses, en os mesmos diyas en que o Parlamento......


Ta leyer tot l'articlo
punchar en a imachen
Fuente: http://arainfo.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario