Ubierto o IV Concurso d’Haikus en Aragonés.Dimpués d’a buena acullida que tenión as tres primeras edizions, a pachina de Facebook L’Aragonés en a Plana de Uesca reprene o Concurso de Haikus en Aragonés, con a IV edizión, que ye ubierta dende fa bels días en iste rete sozial.

O haiku ye un tipo de poesía chaponesa, que consiste en un poema breu, por un regular formau por tres versos de zinco, siet y zinco silabas respeutivamén. A poetica d’o haiku se basa a sobén en a sorpresa y o goyo que siente o poeta en alufrar a naturaleza, pero as tematicas pueden estar variadas.

Se puede partizipar en o concurso escribindo toz os haikus que se quiera en a pachina d’o evento en Facebook (IR-IE), con a sola condizión que han d’estar escritos en aragonés. O concurso se zarrará o 30 d’abril. Bi ha un unico premio a lo millor haiku, que será designau por o churau. O premio consiste en un lote de libros y materials donaus por as entidaz colaboraderas: Xordica Editorial, Gara d’Edizions, Instituto de Estudios Altoaragoneses,  Consello D’a Fabla Aragonesa, Garabato Books, amás d’a colaborazión d’a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica d’o Gobierno d’Aragón.

Fuente: arainfo.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario