EXITO D'A PRESENTACIÓN EN MADRID D'O LIBRO DE CARLOS EMILIO MONTAÑÉS

O 21 noviembre presentemos en o Congreso d’os Deputaus de Madrid o libro "Carlos Emilio Montañés. Catalán y Aragonés, un personache fundamental en a construcción d’a España moderna".

Una gran comitiva d’a Fundación Aragonum y d’o Ligallo de Fablans nos acompañó en a Sala Campoamor. Allí podiemos escuitar as parolas e anecdotas de l’autor d’o libro, Joaquim Monclús.

Bien luego podrez disfrutar d’un video-resumen d’iste acto, con entrevistas e imachens de còmo i transcurrió a presentación.

En as imachens, Guillem Forcada, president d’a Fundación Aragonum, y Joaquim Monclús, autor d’o libro, entre atrás autoridaz.


No hay comentarios:

Publicar un comentario