INFORME CHURIDICO SOBRE A NUEVA GRAFÍA DE L' ARAGONÉS. FUNDAZIÓN ARAGONUM E LIGALLO DE FABLANS DE L' ARAGONÉS

A Fundazión Aragonum ha demandato un informe churidico sobre ras custions legals que pertocan a ra publicazión d’a nueva grafía de l’aragonés. A semana siguién se reunirá ra Chunta Direutiva de Ligallo de Fablans de l’Aragonés ta posizionar-se e fer dezisión sobre ra nueva grafía, caldrá parar cuenta d’o informe churidico que aquí publicamos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario