CHARRADA DE CARLOS ABRIL EN O LIGALLO

O pasato 24 de marzo, en o cuatrón de l’ Aula Ubierta de Ligallo de Fablans de l’Aragonés, se desembolicó a charradeta sobre l’orichen d’a lengua aragonesa. S’emplegó como alazet o bidio “Visiones 2: Formación del Aragonés y del Catalán de Aragón” d’a canal de youtube de “Lenguas de Aragón”. A charradeta la desembolicó Carlos Miguel Abril Carceller, profesor d'Aragonés, Consello d'a Fabla Aragonesa.

Se i paró ficazio espezialmén en o tocán a porqué, cómo e cuán surten as luengas romanzes (disoluzión d’o Imperio Romano d’Ozidén, nuebas soziedaz-luengas, o caso d’Aragón); bels primers testos aragoneses (Las Glosas Emilianenses, o “Vidal Mayor”, a “Cronica de S. Chuan d’a Peña”,...); a castellanizazión; a epoca d’o “Escubrimiento” (Joaquín Cosata, J. J. Saroïhandy...); a epoca d’a ditadura franquista, V. Méndez Coarasa, a literatura popular en aragonés ribagozano...; e o “Dispertar” (c. 1970) con l’aparizión de os primers testos literarios en aragonés común e local con conzenzia de lengua (Francho Nagore, Ánchel Conte, E. Vicente de Vera, Nieus Luzía Dueso Lascorz...), e a creyazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. Se remató con a letura d’o primer poema “T’ha aturáu quizás...” d’o poemario fundazional “Sospiros de l’aire” (1971) de Francho Nagore Laín.
No hay comentarios:

Publicar un comentario