O LIGALLO DE FABLANS DE L’ARAGONÉS CONVIDATO A RA PRESENTAZIÓN EN SOZIEDAT DE L’ACADEMIA ARAGONESA D’A LUENGA

Ánchel Conte, direutor de l´Instituto de l'Aragonés

Javier Giralt, direutor de l´Institut Aragonès d´o Català

O 15 de noviembre, l´Academia Aragonesa d´a Luenga (AAL) zelebró en o Paraninfo d´a Universidat de Zaragoza o solemne auto de toma de posesión d´os suyos cargos eleutos. L´Academia ye formata por dos organos: l´Instituto de l´Aragonés e l´Institut Aragonés d´o Catalá.Javier Giralt Latorre, profesor d´a Univesidat de Zaragoza, bi estió eslexito primer presidén d´a AAL en o Pleno d´a mesma ,zelebrato ro 1 de noviembre de 2021. Antiparti de presidén de l´Academia, Giralt ye tamién direutor de l´Institut Aragonés d´o Catalá. D´atra man, o zelebre e reconoixito escritor Ánchel Conte tomó posesión como direutor de l’Instituto de l´Aragonés.

Iste primer auto publico de l'AAL estió presidito por a Vicerreutora de Cultura e Proyezión Sozial d'a Universidat de Zaragoza, Yolanda Polo; o Direutor Cheneral de Politica Lingüistica d'o Gubierno d'Aragón, José Ignacio López Susín; o Presidén de l'AAL, Javier Giralt; e o Secretario de l'AAL, Juan Pablo Martínez. A l'auto bi asistioron más d'un zentenar de personas, entre as cualas, se trobaban os academicos d'o Pleno de l'AAL, diferens autoridaz instituzionals e representans d'asoziazions que, como ro Ligallo de Fablans de l’Aragonés, lievan dezenios treballando por a empenta e normalizazión d'as luengas d'Aragón. L'auto, traszendental e emotivo, remató con una autuazión d'o grupo A Chaminera.


Dende o Ligallo de Fablans de l’Aragonés deseyamos un esitoso e largo camin a l'AAL. O suyo treballo e prestichio ye fundamental t´a normalizazión e ra dignificazión d'as nuestras luengas propias: l'aragonés e ro catalán.

No hay comentarios:

Publicar un comentario