ASTÚN. AS FUENS D´O RÍO ARAGÓN.

       

 

Una gambadeta de o club de ozio e tiempo libre de Fablans

Fernando Lampre. Nabesaires.

En iste año 2022, o Ligallo de Fablans de l’Aragonés, d’a man de Nabesaires, ha meso en marcha una serie d’escursions que tienen l’ochetivo d’espleitar os paisaches aragoneses dende l’anvista autiva -con a prautica de senderismo- e cultural, en o que a luenga aragonesa tiene un protagonismo muito espezial. Dillá d’o suyo emplego como veiclo de comunicazión a o largo d’as escursions -bella cosa muito abuegata por a parti nuestra, ya que no emplegamos l’Aragonés de traza cuitiana-, si que pretendemos amanar a nuestra luenga ta ra comprensión de paisaches y ecosistemas, interpretando ro suyo “metaluengache”, un rico erenzio cultural que permanexe “escrito” en a toponimia (os nombres d’o paisache), en os camins, a natura (relieu, flora e fauna), en a istoria e o patrimonio. Por meyos d’aturatas esplicativas a o largo d’as rotas, trataremos d’interpretar e aplegar as montañas, ríos, selvas, plantas e animals, camins, istorias, ofizios, tradizions y elementos umanos de tota mena, que han confegurato, baltizato e forgato a nuestra esenzia e identidat. E l’han feito sinificativamén en una luenga: l’Aragonés.

E a primera escursión no ese puesto estar un atra. Nos emos tresladato ta ra Val d’Astún y, en concreto, emos vesitato ros puertos e ibons -lacunas d’orichen glaziar- que son a partita d’o naximiento d’o río que da nombre a o nuestro territorio: Aragón.