PRESENTAZIÓN D'O LIBRO `EN O CADO DE L'ALMA´ DE VICTOR GUÍU

Iste ye un orichinal libret de poemas compartito. En formato "güeitena (o que ye o mesmo que tarcheta postal), tien 32 planas interiors, pero solo 16 pachinas lumeratas (16 por debán e 16 por dezaga). Si l'ubres por un costato, te i trobas con a colezión de poemas `24 auxilios y un niño con barba´, de Pablo Rocu. Ye una colezión de dezinueu poemas en castellano. Si l'ubres por l'atro costato, te i trobas con a colezión de poemas `En o cado de l´alma´de Víctor Guíu, diez en total. O más largo ye o zaguero, que leba o mesmo tetulo que o libret e aocupa as pp. 13-16. Os suyos son bersos azetos e somardons, feitos dende a pura enfanga, dende o total escreyimiento. Como solamén los pueden fer belunos, porque conoxen a luita cutiana e sapen o que ye o treballo zereños e as barucas que t'apamplan o tozuelo, e a soledá e a solidaridá cuan fa falta.

Un poeta gran traquea dezaga d'ixos bersos. Ye Víctor Guíu  chestor cultural, Diplomato en Filolochía Aragonesa (1ª promozión), pai d'un ninón, baxoaragonés d'Íxar (Baxo Martín), que empenta l'aragonés enta debán escribindo-lo e amostrando-lo, compartindo con atros os suyos suenios e os suyos alticamamientos.

En l´auto recontarán os autors Pablo Rocu e Víctor Guíu. Tamién dirá bella cosa o enfilador d´a Editoria, David Giménez Alonso e La Europa del aborigen.


Se leyerá bel poema. Si t´agana, te i ficas uno en a pocha¡¡¡¡

Chuebes 20 de Chunio a ras 20.00 oras en o salón d´autos d´a Casa de Cultura d'Andorra (Calle las Escuelas, 10, 44500 Andorra, Teruel)

Fuente: http://literaturaenaragones.blogspot.com.es  y  www.librodearena.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario