CAFE-CHARRADA EN UESCA: "EN LLEGÁN T'AL SABUQUERO".


Iste domingo, 30 de chunio, en o Café de l’Arte de Uesca, a chen d'o Consello d’a Fabla Aragonesa continan con as suyas cafes-charradas en aragonés.

O tema: "En llegán t'al sabuquero" (premio "Chusé Coarasa" 2013)

Enfilará ra charrada Chusé Inazio Nabarro

Amana-te-ne á ascuitar e á charrar.

Día 30 de chunio, domingo.
A ras 17 horas en o Café de l’Arte, Plaza Nabarra, Uesca

Fuente: Facebook de Consello d.F.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario