CHORNADA INFORMATIVA D'OS CURSOS D'ARAGONÉS EN O CARACOL

Empezipia un nuevo curso!!! Un año más damos comienzo a los cursos d'aragonés de Fablans. A chornada informativa estió lo viernes 21 d'otubre 2022, en O Caracol, amán d'a siede de Fablans (Pº Independenzia 24-26).



ENCHEGA-TE A L'ARAGONÉS CHORNATA INFORMATIVA D'OS CURSOS D'ARAGONÉS 21 OTUBRE 2022

Empezipia un nuevo curso con nusatros!!
Un año más damos comienzo a los cursos d'aragonés de Fablans.
Feremos una chornata informativa d'os cursos, a la cuala podrán asistir toz
os/as alumnos/as. Será o prosimo día viernes 21 d'otubre de 17.00 a 20.30 oras, e feremos un socalze. Yes convidau!
Siede de Fablans (Pº Independenzia 24-26, CC "O Caracol", Planta -1, Local 71 (fren a Avanzabus).
Asperamos contar con a tuya asistenzia
Salú y a plantar fuerte!