SEISENO CAFÉ-CHARRADA EN 2011

Iste domingo en o Café de l’Arte de Uesca empezipian atra begata as tertulias en aragonés que organiza o Consello d’a Fabla Aragonesa. O tema: O berano ya no ye o que yera, os “mercatos” fan o que lis peta, no plebe cosa….”Qué pasa pues?.

Amana-te-ne á ascuitar e á charrar.

Día 23 d’otubre, domingo
A ras 17 horas n’o Café de l’Arte, Uesca

Fuente: chuntaplanauesca.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario