VISITA GUIATA POR CHULIA ARA TA “VOZES EN O ZIERZO”

Aproveitando ros zaguers díyas d´a esposizión “ Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en el cierzo, escritoras en aragonés e catalán d´Aragón, ubicata en o Paraninfo de Zaragoza, o pasato 29 de noviembre teniemos o verdader e granizo plazer de reyalizar una visita guiata por una d´as comisarias d´a muestra, Chulia Ara.


12 alumn@s d´os cursos d´aragonés de Ligallo de Fablans de l’Aragonés-Fundazión Aragonum teniemos a suarde de conoixer-ie de primera man, detalles e curiosidaz sobre ras vozes e letras en femenin, escritoras que tenioron e tienen a valura de contar-nos as suyas istorias en aragonés y en catalán. Chulia Ara, de traza aimable e de fazil entender -prou que en aragonés-, nos trasladó por o tiempo e ros espazios d´a esposizión: mullers que fazioron traña, mullers que recuperoron as armiellas tresbatitas e también, autualmén, as que siguen e continan con marabillosos e importáns legatos que les ne deixoron as pioneras.


Dende ros primers escritos en aragonés de Ana Abarca de Bolea u Isabel de Rodas, ambas en o sieglo XVII, dica ra primer escritora contemporania en aragonés chistabino, Nieus Luzía Dueso Lascorz. Sin ixuplidar a Victoria Nicolás, Rosario Ustáriz, Nati Castán u Chuana Coscujuela, ista zaguera, autora d´uno d´os libros más leyitos en a nuestra luenga: ”A Lueca”. Y en zaguerías, as escritoras autualmén en autivo como Maria José Subirá u Carmen Castán, ambas en patués, Ana Cristina Vicén, Ana Tena, Carmina Paraiso -una d´as primers mayestras que amostró l’aragonés dintro d’o sistema d’amostranza d’a Comunidat Autonoma d’Aragón-, Elisa Garzía -autora de “La bal de la vida” publicata por Ligallo de Fablans en 1998-, Kalu Treviño, Ana Giménez, Elena Chazal, Elena Gusano o Mª Pilar Benítez, nomás por nombrar a ras escritoras en aragonés.O panorama se completa con as escritoras en catalán de Aragón.


Vozes en o zierzo”, ye organizata por a Direzión Cheneral de Politica Lingüística d´o Gubierno d´Aragón e por o Vizerreutorato de Cultura e Proyeuzión Sozial d´a Universidat de Zaragoza. Si encara no has visto ra esposizión, podrás veyer-la en o Palazio de Congresos de Chaca (dende ro 16 d´aviento de 2022 t´o 15 de chinero de 2023) e posteriormén, en a Sala Monezipal d´Esposizions de Alcañiz (dende ro 27 de chinero t´o 12 de marzo de 2023)
No hay comentarios:

Publicar un comentario