VISITA D ́O LIGALLO DE FABLANS DE L ́ARAGONÉS TA “VOZES EN O ZIERZO”

Como parte d ́as autividaz de l ́Aula Ubierta d ́o Ligallo de Fablans de l ́Aragonés, o prosimo martes 29 de noviembre, a ras 17:30, se ́n fará una visita guiata t ́a Esposizión “Vozes en o zierzo/Veus en o cerç, escritoras en aragonés e catalá d ́Aragón”, d ́a man d ́una d ́as suyas comisarias, Chulia Ara.

A visita ye ubierta t ́os sozi@s d ́o Ligallo e t ́os alumn@s d ́os cursos d ́Aragonés, dica emplir un grupo de nomás 20 asistens. Inscripzions en o telefono 692637391 (de 9:00 ta 13:00 ) u en o email amostranza.zgz@fablans.org

A esposizión se troba en o Paraninfo d ́a Universidat de Zaragoza: “Yes chusto en o branquil d’a esposizión que tiene como protagonistas escritoras en aragonés y en catalán, con a que se preba de fer vistero o papel, à ormino silenzioso e silenziato, que a muller en teneba en o pasato e presén d’as luengas propias d’Aragón. Te convidamos á dentrar en iste mundo femenino en o que as escritoras tenioron y tienen a valura de contar-nos as suyas istorias en aragonés y en catalán”.

Vozes en o zierzo” ye organizata por a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica d ́o Gubierno d ́Aragón e por o Vizerreutorato de Cultura e Proyeuzión Sozial d ́a Universidat de Zaragoza. Ta unatra mena de visitas u ir-ie por libre, a esposizón permaneixerá ubierta en Zaragoza dica ro 3 d ́aviento, dimpuesas será trasladata t ́o Palazio de Congresos de Chaca entre ro 16 d ́aviento de 2022 e ro 15 de chinero 2023, e posteriormén t ́a Sala Monezipal d ́Esposizions d ́Alcañiz (d ́o 27 de chinero t ́o 12 de marzo de 2023).No hay comentarios:

Publicar un comentario