PRESENTAZIÓN DE “ORACHE” EN A FERIA D´O LIBRO ARAGONÉS DE MONZÓN

Os pasatos díyas 6, 7 e 8 d´aviento se zelebró en Monzón a XXVIII Edizión d´a Feria d´o Libro Aragonés (FLA), un zertamen muit queriu por as editorials, escritors e leutors aragoneses qui, por istas calendatas bi acuden dende fa más de 25 añadas t´o espacio que tradizionalmén aculle ra Feria en a suya particular nave de l´antiga Zucrera. Felizmén, a continidat e relevanzia d´a FLA ha convertito a iste zertamen en a millor feria d´o libro d´Aragón e una d´as más orichinals que n´esisten en España.

O Ligallo de Fablans de l´Aragonés no podeba desaproveitar ista oportunidat que se terzia anualmén en Monzón e i paró un stand a ro largo d´os tres diyas de durada que en tenió ra FLA, un stand an poder amostrar-ie e vender-ie os nuestros productos (libros, discos e chambretas). Antiparte, rezién publicata y ya en a carrera, yera ro momento de presentar-ie ro zaguer numero d´a nuestra revista “Orache” en soziedat, con o suyo escarraclant nuevo formato e ros suyos nuevos contenitos, esbrinando de buen implaz , punt por agulla toz os detalles, por o presidén d´o Ligallo de Fablans de l´Aragonés-Fundazión Aragonum, Guillén Forcada, en a presentazión d´o miercols 7 d´aviento.Toz e totas que s´amanoron a ra presentazión de “Orache” u per o nuestro stand, podioron conoixer-ie de primera man a revista, adquirir-la e suscribir-se-ie. Dende Ligallo, queremos felizitar a ra organizazión d´a FLA porque, dimpués d´istos años en os que a COVID-19 ha perchudicato seriosamén as nuestras vidas, o zertamen montisonense ha recuperato ras zifras de visitans e ventas anteriors a ra pasa. Ye un esito de raso e una satisfazión que prauticamén a totalidat d´as editorials aragonesas e mas de 100 escritors s´aigan enzertato istos díyas en a capital d´o Zinca Meyo.No hay comentarios:

Publicar un comentario