CAFE-CHARRADA EN UESCA: "A SANIDÁ EN AS TRES PEDRETAS".

Iste domingo, 29 de setiembre, en o Café de l’Arte de Uesca, a chen d'o Consello d’a Fabla Aragonesa continan as suyas cafes-charradas en aragonés. O tema: "A sanidá en as tres pedretas".

Enfilará ra charrada Kilo Regla

Amana-te-ne á ascuitar e á charrar.

Día 29 de setiembre, Domingo
A ras 17 horas n’o Café de l’Arte, Plaza Nabarra, Uesca

Fuente: Facebook de Consello d.F.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario