Comunicau de Ligallo de Fablans de Zaragoza.


Dende LIGALLO DE FABLANS DE ZARAGOZA hemos observato cómo dica agora as instituzions publicas només eban dato pasos enta debán en a protezión de l’aragonés, como a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica, u as Ofizinas de Lengua Aragonesa en Uesca e Zaragoza, dinamizando e fendo vistera a realidat bilingüe en o caso d’a ziudat de Uesca, incluyindo a declarazión de zona d’utilizazión istorica predominant d’a lengua aragonesa per parte d’o suyo Conzello.

Per ixo vivimos estes días con tristura, pus o nuevo Conzello de Uesca s’ha adedicato a destruir o camín feito, e una d’as primers intervenzions ye estata la retirata d’os cartels que donan a bienvenita a la ziudat en castellano e aragonés, e a renunzia a estar “zona d’utilizazión istorica predominant d’a lengua aragonesa”.

Debán d’estes feitos LIGALLO DE FABLANS DE ZARAGOZA condena con fermitut estas actuazions d’o Conzello de Uesca, que entendemos no coinzide con a ziudadanía de Uesca, niegan a realidat bilingüe d’a ziudat e suposan un retacule en a guaranzia d’os dreitos lingüisticos d’a ziudadanía.

A Zaragoza, 4 d’octubre de 2019.

No hay comentarios:

Publicar un comentario