Comunicau d´o Consello d´a Fabla Aragonesa


No nos cuaca leyer e ascuitar por os retes sozials seguntes que feitos d´a grafía ofizial de l´aragonés, que nunca no emos dito.

- O Consello d´a Fabla Aragonesa (CFA) encara no ha dito cosa porque semos una asoziazión; en as asoziazions cal fer asambleyas ta plegar á toz os alcuerdos. O CFA fará ixa asamblea, que ye o nuestro masimo organo ta refusar u refirmar tot, o benién agüerro.

- O CFA no ha feito, como dizen beluns, denguna “comedia” e nunca no, como dizen atros, “ha faltado al respeto” á no dengún.

- O Consello d´a Fabla Aragoesa ye estato correuto en tot ixe proceso.


- Fa 40 años que esfendemos e luitamos con rispeto por l´aragonés, e imos á continar asinas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario