CAFE-CHARRADA EN UESCA: "SÓCRATES. O ALAZET DE RA ETICA OZIDENTAL".

Iste domingo, 28 d'otubre, en o Café de l’Arte de Uesca, a chen d'o Consello d’a Fabla Aragonesa continan con as suyas cafes-charradas en aragonés. O tema: "SÓcrates. O alazet de ra etica ozidental".

Enfilará ra charrada Antonio Andreu

Amana-te-ne á ascuitar e á charrar.

Día 28 d'otubre, Domingo
A ras 17 horas n’o Café de l’Arte, Plaza Nabarra, Uesca

Fuente: Facebook de Consello d.F.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario