II trobada de fablans d´aragonés en BiscarruésYe organizada por L'Aragonés En Plana Uesca y Pedro Bora.

Sábado 27 de febrero del 2016.
Biscarrués.

Iste ye o programa:

10 h.- Nos chuntamos en o café A Barbacana. Podez alparcar os autos en a demba d´entrada d´o lugar, debaxo d’o bar.

10,30 h.- Gambadeta por O Camin d´o Soto d’o río Galligo dica Erés (6 Km), guiata por Rafel Vidaller,( Achén de Mon d'o Gubierno de Aragón, mayestro e lizenziato en Antropolochía Sozial e Cultural. Espezialista en replegas lecsicas sobre o meyo natural y en aragonés, ha publicato muitos articlos e libros sobre o tema, asinas como guías d'a montaña e a naturaleza aragonesa).
Prenzipiamos pasando por as nabatas en do esplicaremos bella mica as trazas de fer-las. Beyeremos os rastros d´os bichos como chabalins, melons, fuinas, chinetas, esquiruelos, alforrochos, butres, y si bi ha suerte bella loira. Tamién charraremos d´as matas e arbols petenando por un paseo d’arbols singulars.13 h.- Malas que pleguemos ta Erés, prebaremos en ista ronda o pernil e o bino d´o lugar. Dimpués en auto u a “pata” tornaremos ta Biscarrues (3 km) por a Ruta d´a Piedra d’ iste lugar: as siñals, espantabruxas, cruzes, ilesia, religaderas, estrelas14 h.- Chenta. 12 €.17 h.- Charrada-audiobisual A Cheolochía d'a Galliguera e os suyos posibles emplegos como recurso turistico. Por: Pau Arbués, profesor asoziato d'a Facultá de Cheolochía d'a Unibersidá de Barzelona
Pau Arbués, de casa Posat de Fuencalderas, ye cheologo e treballa como profesor asoziato e imbestigador en a Unibersidá de Barzelona. Os suyos treballos son a ormino enfilatos ta ras rocas sedimentarias d'o Pirineo e d'a Cuenca de l'Ebro. En a charrada nos amostrará bels prinzipios cheolochicos basicos, cualas son as carauteristicas prinzipals d'a cheolochía d'a redolada e cuala ye a suya bisión sobre o potenzial que a cheolochía poderba tener en o desembolique economico d'o país.18 h.- Presentazión d´o libro: Historietas d'un lugar d'as Cinco Villas (2014, de editorial Xordica) por José Arbués Posat, de casa Posat de Fuencalderas. José ye incheniero quimico de profesión, amás d’ escritor e imbestigador etnografico por debozión. Dende o suyo primer treballo publicato (Fuencalderas en mi recuerdo, 1985) Arbués ha besitato esferens cheneros con tematicas perén enreligatas con a tierra que lo beyó naxer. Con o güeiteno libro, Historietas d'un lugar d'as Cinco Villas (2014, editorial Xordica) l'autor torna a dar-le bida a l’aragonés que se charró en Fuencalderas, como parti d'a bida d'as suyas chens.19 h.- Cata de Biera con Pirineos Bier (4 euros por persona) . Istos empresarios chesos charraran sobre as trazsas de fer a suya biera. Prebaremos beluna e dexaran a cheta ubiertaCal apuntar-se e dezir si s’apuntan a toda ra trobada o a bella parti (sobre todo a ra chenta e ra cata de biera). Bi ha aloch en casas rurals ta os que les faiga goyo conoxer más o río Galligo, os Mallos, o Castiello de Lobarre, O camin d´os sentitos.
Soz toz e totas biemplegatos/as ta a Galliguera!!!Apuntarse: Pedro Borau: pedroborau@gmail.com y 629319034

No hay comentarios:

Publicar un comentario